Вітаю Вас, Гість
Головна » Файли

Всього матеріалів в каталозі: 103
Показано матеріалів: 91-100
Сторінки: « 1 2 ... 8 9 10 11 »

У статті розглядається стан розвитку професійної компетентності викладача вищої школи, функції системи підвищення кваліфікації, її роль у розвитку методологічної, дослідницької, психолого-педагогічної, методичної, мовнокомунікативної компетентностей педагога в умовах неперервної освіти.
2012 | Переглядів: 702 | Завантажень: 87 | Додав: Anri | Дата: 25.01.2013 | Коментарі (0)

У статті акцентується увага на особливостях професійної самореалізації педагога в науково-дослідницькій діяльності. Розглядаються аспекти культури роботи з науковим текстом. Доводиться важливість текстової, жанрової, стилістичної, термінологічної, лексикографічної, бібліографічної компетенцій дослідника, індивідуального стилю автора наукового продукту у формуванні культури професійної самореалізації.

2012 | Переглядів: 1015 | Завантажень: 547 | Додав: Anri | Дата: 25.01.2013 | Коментарі (0)

У статті крізь призму психологічних чинників діалогу особистостей учителя й учня розглядаються  концептуальні засади навчання української мови в 10 - 11 профільних класах (профіль – українська філологія). Доводиться, що такий діалог  ґрунтується на педагогічному оптимізмі, відкритості, щирості і природності у спілкуванні, сприйнятті один одного як партнерів, прагненні до духовного взаємозбагачення і доказу істинності знання через стимулювання  читацьких інтересів, ініціювання ціннісно-смислової комунікації та розумової активності.

2012 | Переглядів: 858 | Завантажень: 286 | Додав: Anri | Дата: 25.01.2013 | Коментарі (0)

Насьогодні зростає роль словника як  путівника в різних галузях знання. Цей дидактичний засіб виступає вагомою складовою в розвитку мовленнєвої культури шляхом формування лексикографічної культури в загальноосвітньому та вищому навчальному закладах. Систематичне розширення інформаційного, практичного обсягу лексикографічних знань, стійка усвідомлена потреба в опануванні здобутків української лексикографії, бажання здійснювати лексикографічний науковий пошук, уміння і навички сприймати, впізнавати, аналізувати, зіставляти мовні явища і факти, коментувати, оцінювати їх під кутом зору нормативності, відповідності сфері й ситуації спілкування – усе це підвищує рівень лексикографічної культури і загалом стимулює професійний саморозвиток.
2012 | Переглядів: 660 | Завантажень: 305 | Додав: Anri | Дата: 25.01.2013 | Коментарі (0)

У статті розглядається стан розвитку професійної компетентності викладача вищої школи, функції системи підвищення кваліфікації, її роль у розвитку методологічної, дослідницької, психолого-педагогічної, методичної, мовнокомунікативної компетентностей педагога в умовах неперервної освіти.
2011 | Переглядів: 784 | Завантажень: 124 | Додав: Anri | Дата: 25.01.2013 | Коментарі (0)

У статті розглядаються особливості лекційного заняття у традиціях  університетської освіти та сучасних підходів, акцентується увага на функціях, особливостях писемного та усного науково-педагогічного тексту лекції  у вимірах педагогічної дії, практиці сприймання, усвідомлення, розуміння та інтерпретації. 
2011 | Переглядів: 1180 | Завантажень: 338 | Додав: Anri | Дата: 25.01.2013 | Коментарі (0)

У статті на прикладі лекцій відомих учених минулого і сьогодення розглянуто ознаки, властивості, принципи укладання тексту  академічної лекції. Приділено увагу  деяким мовним засобам текстової організації. Доведено необхідність вивчення режисури і засобів мовленнєвої індивідуальності професійного комунікативного жанру.
2011 | Переглядів: 1088 | Завантажень: 251 | Додав: Anri | Дата: 25.01.2013 | Коментарі (0)

У статті з урахуванням зарубіжного і вітчизняного досвіду  окреслено  вимоги сучасного ринку праці до вчителя і  викладача-філолога,  з’ясовано  чинники впливу на розвиток особистості філолога. Доведено, що  на реалізацію особистісних потреб у саморозвитку впливає  якісне мовне виховання, конкурентоспроможна освітня програма якісних освітніх послуг навчального закладу (професійно орієнтовані навчальні дисципліни, нові форми викладання, розширення функцій фахової практики, підвищення статусу магістра, викладача).
2011 | Переглядів: 829 | Завантажень: 161 | Додав: Anri | Дата: 25.01.2013 | Коментарі (0)

У навчальному посібнику розглядається виховний потенціал лінгвокультури рідного краю як засіб формування лінгвокультурознавчої компетенції майбутнього вчителя-словесника в системі професійної підготовки. Дидактичний матеріал українознавчих текстів, фольклорно-етнографічних і діалектологічних практик (назви спорідненості та свояцтва, мовний етикет, топоніміка, обряди, ремесла жителів рідного краю) пропонується під кутом зору лінгвокультурологічного підходу і може слугувати складовою частиною курсів "Народознавство”, "Українська етнопедагогіка", використовуватись при підготовці до занять і виховних заходів із сучасної української мови, літературного краєзнавства, вступу до слов’янської філології, лінгвістичного аналізу художнього тексту.
Навчальні посібники | Переглядів: 1373 | Завантажень: 226 | Додав: Anri | Дата: 08.01.2013 | Коментарі (0)

У посібнику розглядаються основні питання курсу усної народної творчості. Новизна посібника - у методичній багатоваріантності його структури. Поряд із стислим викладом теоретичного матеріалу до кожної теми семи модулів пропонується система різнорівневих форм контролю набутих знань і вмінь: контрольні, тестові запитання, творчі, проблемні завдання, мета яких - спрямувати студента на самостійний пошук, сприяти розвитку його творчого, аналітичного мислення, формувати професійно компетентного вчителя-словесника.
Навчальні посібники | Переглядів: 1030 | Завантажень: 117 | Додав: Anri | Дата: 08.01.2013 | Коментарі (0)

1-10 11-20 ... 71-80 81-90 91-100 101-103