Вітаю Вас, Гість
 
 
 
" Педагогічна майстерність учителя: розвиток  і саморозвиток"
 
 

СЕМЕНОГ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Доктор педагогічних наук (з 2006 р.), професор (з 2008 р.),

головний науковий співробітник відділу теорії історії та історії педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, відмінник освіти України.

Дійсний член Української академії акмеологічних наук (з 2010 р.), член-кореспондент міжнародної педагогічної академії (м. Москва, з 1999 р.).

 

Почесний громадянин села Лиман Зміївського району Харківської області. У 1987 – 2004 рр. – працювала у Глухiвському державному педагогiчному інституті (тепер Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка) на посадах асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри української літератури, завідувача лабораторії "Культуромовна особистість  учителя" Глухівського державного педагогічного університету. З 2006 р. виконує обов'язки старшого наукового співробітника, з 2013 р. - головного наукового співробітника відділу теорії історії та історії педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

У 1996 р. захищено кандидатську, а у 2006 р. захищено докторську дисертацію. Тема докторської дисертації: "Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічного університету)".

О.М.Семеног – відомий дослідник у царині теорії і методики, лінгводидактики вищої професійної освіти, профільного філологічного навчання. Дослідниця має понад 200 наукових праць, розміщених у вітчизняних та зарубіжних виданнях українською, російською, польською, англійською мовами. За 30 років наукової діяльності (1984 – 2014) творчий доробок професора наповнився монографіями, підручниками, навчально-методичними посібниками, програмами, статтями, з-поміж яких: монографії "Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури" (2005); "Українська культуромовна особистість учителя" (2007); "Розвиток педагогічної майстерності викладача" (2008); "Українська культуромовна особистість учителя: теорія і практика" (2008), (у співавторстві); "Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти" (2010), (у співавторстві); "Компетентнісний підхід у неперервній освіті" (2012), (у співавторстві); "Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю в умовах інформаційно-технологічного суспільства" (2013); "Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності" (2013), "Професійно–творча самореалізація майбутнього вчителя в інноваційній освіті" (2013), "Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів-словесників: теорія і практика" (2014), "Формування професійної етики медичних сестер у вимірах педагогічної дії" (2014); посібники для студентів, учителів, школярів навчальних закладів: "Український фольклор" (2004); "Мовне родинознавство" (2005); "Етнолінгводидактична культура педагога" (2006); "Мовна особистість учителя в в художній літературі" (2008), (у співавторстві); "Мовно-література освіта в Україні: погляд крізь роки" (2008), (у співавторстві); "Практика в системі фахової освіти майбутнього вчителя української мови і літератури" (2008) (у співавторстві); "Домінанти духовного світу українців" (2008) (у співавторстві); "Культура наукової української мови" (2010); "Вступ до слов´янської філології" (2010); "Фахова практика вчителя-словесника" (2011), (у співавторстві); "Мова наша – українська" (2011) (у співавторстві), "Методика викладання української мови у вищій школі" (2012, 2014) (у співавторстві); "Культура наукової української мови" (2012), "Українська мова: фахове спрямування – юрист" (2013) (у співавторстві), "Культура фахової мови" (2013, 2014) (у співавторстві), "Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника" (2014). У загальноосвітніх навчальних закладах використовується програма з української мови для 10 – 11 класів (профіль – українська філологія), підготовлена спільно з доктором філологічних наук, професором, дійсним членом НАПН України Мацько Л.І.

Під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Семеног О.М. підготовлено 2 докторські і 5 кандидатських дисертацій.

О.М.Семеног - член редколегій "Вісника Глухівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки", збірника наукових праць "Порівняльна професійна педагогіка", збірника наукових статей "Філологічні науки" Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, журналу "Педагогічна Сумщина".

О.М.Семеног брала безпосередню участь в організації і проведенні 10 Усеукраїнських науково-практичних конференцій та методологічних семінарів з питань професійної підготовки, педагогічної майстерності вчителів (м.Глухів, 2002-2005; 2007; 2008 рр., м. Суми, 2007, 2009, 2010, 2011 рр.). О.М.Семеног успішно виконувала обов'язки голови журі Міжнародного конкурсу імені П. Яцика серед студентів ВНЗ (м.Суми, 2011, 2012, 2013, 2014).

Нагороди: "Відмінник освіти України" (1993), Почесна грамота голови Сумської обласної державної адміністрації (1999, 2002, 2009, 2012), грамота української всесвітньої координаційної ради (2006), Почесна грамота Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (2008), Грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (2013), нагрудний знак НАПН України медаль "Ушинський К.Д." (2013).