Вітаю Вас, Гість

Ми — не УкрАїна, ми — УкраЇна . Ми — не окраїна, ми є країна.
Ми — не укрАїнці, ми — украЇнці.

В. Маснюк

 

Дорогі колеги!

 

Мовознавцi доводять, що назва нашої мови походить вiд давнього слова «MOЛBЬ», а лексема «молитися» означає «освiтитися», «стати чистими». Лексема slovo має кілька значень: звукове вираження поняття, порада, розповiдь, наказ. Через рідне Слово «пiзнаємо самого себе»(Г. Сковорода), «пiзнаємо себе, свiй рiд, свiй народ, таємницi Всесвiту» (М. Ткач).

Кажуть, хоч і по коліна в воду, аби до свого роду. А як немає роду-родиноньки, то ні до чого притулитися, нікому порадоньки дати. Саме через відчуття роду і завдяки йому людина приходить до світлого образу Батьківщини. Сьогодні стає дедалі більш очевидним, що без засвоєння молодим поколінням виховних цінностей родини як вагомого інтелектуального і духовно-моpального джеpела фоpмування відчуття споpiдненостi, гуманності, честі, гiдності, совiсті, відповідальності особистостi не можна будувати демократичне гуманістичне суспільство.

Мета проекту «Мовне родинознавство» – подати огляд назв спорідненості та свояцтва, мовного етикету, топоніміки, родинних обрядів, ремесел жителів рідного краю під кутом зору лінгвокультурологічного підходу у статтях, посібниках, виступах, у конспектах уроків, розширити уявлення про взаємозв’язок мови і культури, про етнолінгвістику, сприяти формуванню умінь виконувати етнолiнгвiстичнi дослідження слів-історизмів, етнографізмів, діалектизмів, народних фразем; характеризувати етнокультурний оцінний зміст засобів словотвору, граматики, синтаксичних конструкцій; проводити самостійну пошукову роботу з етнолінгвокультури рідного краю і використовувати ці надбання у практичній діяльності (під час педагогічної практики; розробляти конспекти і проводити уроки та виховні заходи з елементами етнолінгвістичних, лінгвокраєзнавчих, лінгвокультурологічних пошуків.

Проект «Мовне родинознавство» пропонується для студентів, магістрантів вищих педагогічних навчальних закладів України, викладачів, аспірантів, учителів, учнів гімназій, колегіумів, ліцеїв, усім, хто цінує рідне слово.