Вітаю Вас, Гість

Увага! Запрошуємо вас до віртуальної екскурсії "Мовне родинознавство".

 

Дорогі друзі!

Сучасний український філософ Сергій Кримський доводить, що, йдучи за Григорієм Сковородою,   людина - істота вертикальна, і її життя визначається не так вздовж – кількістю прожитих років, як у височінь ціннісного сходження. Ця височінь досягається нашим вихованням, культурою, мовою, ментальна матриця закодована в естетично довершених текстах фольклору і художньої  літератури. І від  кожного з нас залежить, а від учителя-словесника як носія гуманітарної культури, морально-етичних і культурно-естетичних цінностей передусім залежить,  чим наповнимо внутрішній простір душі наших вихованців і чи відкриємо учнів, студентів як неповторних особистостей.  Це стає можливим, якщо педагогічна майстерність учителя відповідає інноваційним викликам суспільства й освіти.

Педагогічну майстерність учителя з урахуванням праць І.Зязюна, Н.Кузьміної, Н.Гузій, О.Лавриненка, В.Сидоренко, І.Харламова та ін. визначаємо як інтегративну систему, що знаходить вияв  у виробленій з досвідом новій якості професійно-педагогічної дії, взаємодії з усіма суб’єктами навчально-виховного процесу, у найвищому рівні володіння професійно-педагогічною діяльністю, акмеологічній спрямованості професійного та особистісного самотворення, самоактуалізації і самовдосконалення.

Невід'ємною складовою педагогічної майстерності вчителя виступає комунікативна культура. Трансформації культурних комунікацій у кінці ХХ – на поч. ХХI ст. підвищують роль комунікативної культури як у контексті оволодіння культурно-педагогічною спадщиною, так і як необхідну  умову  й засіб самореалізації та професійно-особистісного саморозвитку у професійній і соціально-педагогічній діяльності. Однак аналіз педагогічної практики свідчить, що комунікативна культура особистості вчителя загалом формується  стихійно. Це пояснюють неготовністю існуючої системи педагогічних навчальних закладів (профільні ЗНЗ – вищі навчальні заклади – післядипломна освіта) технологічно забезпечити процес її становлення й розвитку з урахуванням сучасних філософських, культурологічних, психолого-педагогічних концепцій та вимог особистісно орієнтованої освіти до професійної підготовки і професійної діяльності.

Мета сайту подати освітні ресурси, що демонструють теоретико-методологічне обґрунтування  моделі і технології формування та розвитку комунікативної культури особистості  в системі: профільна старша школа – бакалаврат – магістратура педагогічних ВНЗ – інститути післядипломної освіти.

 На сайті подано наукові навчальні, навчально-методичні праці за такими напрямами:

-         наукова мовна культура дослідника - невід'ємна складова педагогічної майстерності;

-         культурологічна, етнолінгвопедагогічна спрямованість професійно-методичних дисциплін у вищому педагогічному навчальному закладі;

-         профільна мовна підготовка у старшій школі.

Сайт періодично буде оновлюватися і поповнюватися.

Відгуки про сайт і надані матеріали Ви можете залишити в гостьовій книзі.

Надіслати листа О.М.Семеног можна, заповнивши форму в розділі «Зворотний зв'язок».