Вітаю Вас, Гість
Головна » Файли » Навчальні посібники

У категорії матеріалів: 9
Показано матеріалів: 1-9

Сортувати по: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Завантаженням · Переглядам

У науково-педагогічному виданні широка громадськість має можливість ознайомитися з персоналіями однієї з найстаріших кафедр педагогічного університету – кафедрою української мови. В огляді історії кафедри подається у хронологічній послідовності коротко архівні відомості про викладачів і співробітників та в алфавітному порядку широка інформація про внесок персоналій у розвиток мовознавства та підготовку філологічних кадрів для Сумської області.

Навчальні посібники | Переглядів: 740 | Завантажень: 58 | Додав: Kate | Дата: 10.02.2015 | Коментарі (0)

Пропонований навчальний посібник містить змістові модулі і теми з елементами методичних порад до основних питань, запитання та завдання, матеріали для практичних і лабораторних занять, контрольну роботу, питання до іспиту.
Навчальні посібники | Переглядів: 775 | Завантажень: 94 | Додав: Kate | Дата: 06.01.2015 | Коментарі (0)

Мета посібника – розширити уявлення про взаємозв’язок мови і культури, про народну культуру як об’єкт етнолінгвістики, опанувати етнолінгвінгводидактичні підходи до вивчення елементів лексики, фразеології, словотвору, граматики в текстах творів усної народної творчості, художньої літератури.
Навчальні посібники | Переглядів: 676 | Завантажень: 45 | Додав: Kate | Дата: 06.01.2015 | Коментарі (0)

Навчальний посібник укладено відповідно до програми підготовки магістрів напряму підготовки Специфічні категорії. Видання містить програму курсу, методичні  вказівки до практичних та індивідуальних занять, завдання самостійної роботи студентів, тестові, контрольно-пошукові, проблемні завдання для модульного, підсумкового контролю знань, а також варіанти індивідуального навчально-дослідного завдання та комплексної контрольної роботи.

Навчальні посібники | Переглядів: 923 | Завантажень: 394 | Додав: Kate | Дата: 24.11.2014 | Коментарі (0)

Структура книги включає теоретичний і практичні модулі, мета яких – спонукати читачів поміркувати над різноманітними аспектами функціонування мовної особистості вчителя в українській художній літературі та її впливу на формування мовної особистості учнівської молоді. Робота з художніми текстами урізноманітнюється проблемно-діалогічним  спілкуванням, словесним малюванням, виразним читанням, інтерв'юванням  "заглибленням" у внутрішній світ героїв, а також продукуванням власних текстів на основі прочитаного, що дозволяє активізувати пізнавальну діяльність, розвивати читацьку культуру, уникати сліпого наслідування чужих суджень; виховувати толерантність до іншого бачення ситуації.

Навчальні посібники | Переглядів: 704 | Завантажень: 151 | Додав: Kate | Дата: 24.11.2014 | Коментарі (0)

У посібнику розглядаються питання етнолінгвістики, етнолінгвопедагогіки, етнолінгводидактики. Різноманітні контрольні, творчі, проблемно-пошукові завдання орієнтують студентів на формування етнолінгвокультурознавчої компетенції.

Навчальні посібники | Переглядів: 724 | Завантажень: 175 | Додав: Kate | Дата: 24.11.2014 | Коментарі (0)

У навчальному посібнику розглядається виховний потенціал лінгвокультури рідного краю як засіб формування лінгвокультурознавчої компетенції майбутнього вчителя-словесника в системі професійної підготовки. Дидактичний матеріал українознавчих текстів, фольклорно-етнографічних і діалектологічних практик (назви спорідненості та свояцтва, мовний етикет, топоніміка, обряди, ремесла жителів рідного краю) пропонується під кутом зору лінгвокультурологічного підходу і може слугувати складовою частиною курсів "Народознавство”, "Українська етнопедагогіка", використовуватись при підготовці до занять і виховних заходів із сучасної української мови, літературного краєзнавства, вступу до слов’янської філології, лінгвістичного аналізу художнього тексту.
Навчальні посібники | Переглядів: 1374 | Завантажень: 226 | Додав: Anri | Дата: 08.01.2013 | Коментарі (0)

У посібнику розглядаються основні питання курсу усної народної творчості. Новизна посібника - у методичній багатоваріантності його структури. Поряд із стислим викладом теоретичного матеріалу до кожної теми семи модулів пропонується система різнорівневих форм контролю набутих знань і вмінь: контрольні, тестові запитання, творчі, проблемні завдання, мета яких - спрямувати студента на самостійний пошук, сприяти розвитку його творчого, аналітичного мислення, формувати професійно компетентного вчителя-словесника.
Навчальні посібники | Переглядів: 1030 | Завантажень: 117 | Додав: Anri | Дата: 08.01.2013 | Коментарі (0)

Пізнання світу історії слов’янських народів та їх мов, розгляд характерних рис матеріальної і духовної культури слов’ян, мовних особливостей праслов’янської мови і сучасних слов’янських мов   допомагає в «діалозі культур» досліджувати мову і традиції українського народу і на цій основі формувати лінгвокультурознавчу компетенцію та  використовувати  набутий досвід у професійній діяльності. Можливості для такої роботи відкриває пропонований навчальний посібник, що містить змістові модулі і теми з елементами методичних порад до основних питань, запитання та завдання, програму курсу, комплект контрольної роботи, короткий словник термінів.

Навчальні посібники | Переглядів: 1472 | Завантажень: 579 | Додав: Anri | Дата: 08.01.2013 | Коментарі (0)