Вітаю Вас, Гість
Головна » 2015 » Січень » 26 » До дня української писемності
17:23
До дня української писемності

Кожному дослідникові необхідні розвинуті чуття наукової мови, мовний смак, володіння науковим стилем мовлення і письма, мовними засобами наукового тексту. Однак сучасний рівень наукової мовної культури здобувачів наукового ступеня в галузі педагогічних наук засвідчує більше проблем, аніж позитивних зрушень. Типовими мовними огріхами наукових публікацій і рукописів залишаються суржик, плеоназм, тавтологія, надлишковість, зловживання іноземною термінологією і поняттями, що ускладнюють сприйняття головної думки. Такі реалії актуалізовані необхідністю читання курсу «Культура наукової української мови», що шостий рік поспіль для аспірантів Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка викладає доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії та історії педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України О.М.Семеног.

Лектор намагався розширити уявлення аспірантів про наукову мову, виробити потреби в нормативному вживанні мовних засобів наукового стилю, розвинути уміння і навички роботи з науковим текстом і, як наслідок, виховати мовний смак і мовне чуття.

Під час занять викладачу Семеног Олена Миколаївна на високому професійно-методичному рівні вдалося передати студентам власні знання, навички та уміння:

  • опанування технології роботи з науковим текстом;
  • мовностилістичний аналіз наукового тексту;
  • поглиблення знань щодо інтерпретації наукових текстів;
  • особливості застосування мультимедійних технологій;
  • основи й техніки наукового редагування.

Виклад теоретичних відомостей, під час кожного заняття, перемежовувався із практичними порадами стосовно того, як отримана інформація може бути використана в науковому писемному чи усному мовленні.

На численних прикладах (наукові статті, уривки з дисертацій, монографій, навчальних посібників) ми з'ясовували властивості, принципи укладання, ознаки, структурно-смислові компоненти наукових текстів різних жанрів.

Розглядали також мовні одиниці, що забезпечують або увиразнюють такі ознаки наукового тексту, як чітка, логічна структура, об'єктивність викладу, термінологічність, зв’язність, проблемність, гіпотетичність, цілісність, членованість, інформаційна, логічна, емоційно-оцінна, спонукальна насиченість, завершеність, комунікативність тощо.

Продуктивно вдосконалювали вміння працювати з науковою, навчальною, навчально–методичною, довідниковою літературою, опановували секрети переглядового, ознайомлювального, аналітико–критичного, творчого читання, успішність якого залежить від сприймання, осмислення, усвідомлення.

Також ми виступали редактором власної наукової статті, відповідно до загальноприйнятих правил перевіряв текстові елементи: ключові слова заголовка, зміст (план), вступ і висновки, аналізував композиційну структуру основної частини, логіку виконання завдань, групував смислові частини тексту на головні і другорядні, виконував операції щодо "згортання" інформації до висновкових положень, визначав доцільність уживання в науковому тексті відповідних мовних засобів (абстрактної лексики, термінів, наукової фразеології, цитат, посилань та ін.), які забезпечують зрозумілість прочитання, зовнішню простоту і ґрунтовність представленої наукової інформації.

Цікавим відкриттям для нашої наукової діяльності став посібник для студентів вищих навчальних закладів «Культура наукової української мови», в якому знаходяться відповіді з усіх проблемних питань та практичні вказівки щодо ведення науково-педагогічного дослідження, написання статей, усних виступів. Ця книга має стати настільною книгою кожного молодого вченого, хто працює над написанням власної роботи.

Робота над науковим текстом сприяла, усвідомленню важливості глибокого осмислення кожного слова і фрази у виступі, науковій дискусії, полеміці. І не тільки…На заняттях завжди панувала позитивна атмосфера співпраці, відкритого діалогу та взаємозбагачення в науковій та духовній сферах.

З повагою,
аспіранти СумДПУ імені А.С. Макаренка
З. Мохонюк, О. Шипарьова, С. Сьома, 
Ю.Овчаренко,Н. Кобилко, Ю. Бушнєв, 
Д. Демеденков, В. Заярна,
О. Звагельська, О. Король,
Л.Михно, І. Рожко, О. Савчук,
С. Ткаченко, А. Улановська,
О. Ушкаленко, Є. Євтушенко,
І. Коренева, А. Сергієнко.

Категорія: Новини | Переглядів: 778 | Додав: Kate | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]