Вітаю Вас, Гість

Земка Олександр Іванович

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання, заступник керівника Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Земка О.І. з 1993 р. по 1997 р. навчався у Балтському педагогічному училищі, після закінчення якого працював учителем української мови і літератури в Олександрівській загальноосвітній школі І – ІІ ступенів Одеської області.

У 2002 році закінчив з відзнакою філологічний факультет Глухівського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література». Під час навчання було виконане дипломне дослідження на тему: «Закономірності становлення графіки та орфографії сучасної української мови (просторово-часовий аспект)». У 2003 р. Олександр Іванович закінчив з відзнакою магістратуру Глухівського державного педагогічного університету, захистивши магістерську роботу на тему: «Формування мовної особистості українця (на матеріалі творчої спадщині М. Коцюбинського)». У 2010 р. закінчив аспірантуру Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». 23 жовтня 2013 р. захистив кандидатську дисертацію «Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і літератури».

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць з проблеми формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і літератури в умовах вищих педагогічних навчальних закладів. Серед них – програма спецкурсу «Науково-дослідна робота вчителя-словесника» (2007), є співавтором колективної монографії «Українська культуромовна особистість учителя: теорія і практика» (2008) та ін.

Його роботи:

Земка О. І. Автореферат