Вітаю Вас, Гість

Вовк Мирослава Петрівна

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, стипендіат Кабінету Міністрів України (2014).

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць з проблем теорії і практики вивчення фольклористики в умовах класичних університетів України другої половини ХІХ – початку ХХІ ст., з питань формування фольклористичної компетентності майбутнього вчителя-філолога, фольклориста. Серед них – авторська монографія «Міфо-символічні джерела прозової спадщини Василя Барки» (2010), навчальний посібник для студентів-філологів «Фольклористика у класичних університетах України (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.)» (2014), програма спецкурсу «Фольклористика у класичних університетах України: історико-педагогічний аспект» (2013), методичні рекомендації до курсу «Усна народна творчість» для студентів філологічних факультетів університетів «Вивчення фольклористичної спадщини викладачів класичних університетів (ХІХ – ХХ ст.)» (2014) та ін. Є співавтором колективних праць: монографії «Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності» (2013), навчально-методичного посібника «Творчий розвиток особистості засобами мистецтва» (2011) та ін.

Її роботи:

Вовк М. П. Програма спецкурсу.

Вовк М. П. Фольклористика (посібник)

Вовк М. П. Фольклористична спадщина викладачів (методичні рекомендації)

Вовк М. П. Фольклористика у класичних університетах України (ХІХ - початок ХХІ ст.) (словник термінів)