Вітаю Вас, Гість

Уроки

 

 

1. Українська лексикографія  як розділ мовознавства про укладання словників

 

2. Фразеологічні одиниці української мови. Основні ознаки фразеологізмів.

 

3. Джерела і національно-мовний колорит української фразеології.  Актуальні проблеми української фразеології.

 

4. Прислів’я і приказки, крилаті вислови. Стійкі народні порівняння. Побажання, приповідки, каламбури, їх оцінний зміст. Антології фразеологізмів, Фразеологічні словники і довідники.

 

5. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів. Крилаті вислови. Фразеологічні запозичення з інших мов. Фразеологізми з античної міфології.

 

6. Фразеологія художнього мовлення. Стилістичні засоби фразеологічних одиниць у творах видатних письменників.

 

7. Наукова, публіцистична, офіційно-ділова фразеологія. Фразеологізми з професійної мови: мовні кліше, штампи, складні найменування.

 

8. З історії лексикографії. Сучасні словники української мови. Стилістичні засоби лексикографії.

 

9. Етимологія як учення про походження слів. Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Етимологічний словник.

 

10. Стилістичне використання засобів словотвору. Синонімія словотвірних афіксів.